AktivA

Vi har fysioterapeuter med spesialkompetanse innen artrose.
Ta kontakt med vår fysioterapeut Ole Irgens for mer informasjon.
Les mer om AktivA på www.aktivmedartrose.no