Priser

Priser gjelder privat fysioterapi og akupunktur. Priser hos terapeuter med kommunal avtale følger egne takster.

For å se priser hos manuellterapeut, gå til www.lysakermanuellterapi.no

Helprivat fysioterapi (uten avtale med HELFO)

Fra 460,-

  • 1.gangskonsultasjon 650,-
  • Oppfølgende timer: 460,-

Akupunktur

Fra 490,-

  • 1.gangskonsultasjon: 690,-
  • Oppfølgende timer: 490,-

Sjokk-/ trykkbølge

700,-

  • 1.gangskonsultasjon: 700,-
  • Oppfølgende timer: 700,-
  • Forsikring: egne priser-