Priser

Priser gjelder privat fysioterapi og akupunktur. Priser hos terapeuter med kommunal avtale følger egne takster.

For å se priser hos manuellterapeut, gå til www.lysakermanuellterapi.no

Privat

Fra 460,-

  • 1.gangskonsultasjon 650,-
  • Oppfølgende timer: 460,-

Avtale bedrift

Fra 400,-

  • 1.gangskonsultasjon: 550,-
  • Oppfølgende timer: 400,-

Såler

1800,-

Pris inkluderer tilpasning av nye såler samt oppfølgingstime med justering av sålene